40 hakutulosta

Energia- ja ilmastostrategia Energia- ja Ilmastostrategiassa linjataan energia- ja ilmastopoliittisia toimenpiteitä ja asetetaan päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita ja energiankäytön tehostamistavoitteita. Energia- ja ilmastostrategian päivitys 2016 Hallitus hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian 24.11.2016 ja antoi sen selontekona...
24.11.2016 14.00 TEM: Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja...
... vuoteen 2050 mennessä. • Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen edellyttää toimia kaikilla tasoilla. • Haaste on erityisen suuri energia-alalle, sillä 80 prosenttia kasvihuonekaasu-päästöistämme syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun mukaan lasketaan myös liikenteen käyttämä energia. • Hallitus asetti kesällä 2013 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean valmistelemaan...
Kestävä lämmöntuotanto Pariisin jälkeen Lämpöyrittäjäpäivät 2016 Savonlinna 18.4.2016 Harri Laurikka Esityksen sisältö • Pariisin ilmastosopimus • toimeenpano EU:ssa ja Suomessa – mitä tulossa? • vaikutukset lämmöntuotantoon ja lämpöyrittäjyyteen? • oikeudellisesti sitova – ratifioitava valtiosopimus Kiina • yhteisiä tavoitteita 20,1% • velvoitteita kaikille maille • kattava:...
20.3.2013 15.00 TEM: Strategiapäivitys: Lisätoimia energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen Valtioneuvosto päätti 20.3.2013 pitämässään istunnossa lähettää kansallisen energia- ja ilmastostrategian selontekona eduskunnalle. Strategialla varmistetaan, että Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet. Samalla valmistellaan tietä kohti pitkän aikavälin...
15.6.2016 13.00 TEM: Energia- ja ilmastostrategian perusskenaario julki, kansalaisille mahdollisuus osallistua Hallituksen energia- ja ilmastostrategian perusskenaario vuoteen 2030 on valmistunut. TEM ja muut ministeriöt valmistelevat strategiaa, joka valmistuu loppusyksyllä. Keskeinen osa sitä ovat kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian tuotannon ja kulutuksen kehitystä kuvaavat...
... kaasun toimitusvarmuuden osalta, kuten aiemmin Ukrainan kaasukriisien yhteydessä 2006 ja 2009. Ongelmat kaasun toimituksissa Ukrainan kautta vaikuttavat erityisesti Itäisen Keski-Euroopan maihin. Energiaturvallisuuden parantamiseksi komissio antoi helmikuussa 2016 ehdotuksen kaasun toimitusvarmuusasetuksesta, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden energia-alan valtiosopimusten...
... 16 1 Sähkön tuotanto ja kulutus Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa kuvaava CO2päästökerroin Arvo Yksikkö Päivitetty Tarkenne/laskentaperusteet Lähde 207 gCO2ekv/ kWh 2011 Suomen sähköntuotannon CO2-päästöt / Suomen...
Työpaikkojen liikkumisen ohjaus tukemassa energiaja ilmastostrategiaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu • EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri EU-maiden taakanjakosektoreiden päästövähennysvelvoitteiksi vuoteen 2030 heinäkuussa 2016. Suomen velvoitteeksi ehdotettiin 39 %, mikä on yksi EU:n tiukimmista tavoitteista. •...
Kestävä liikenne ja liikkuminen Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä 50 prosentin vähennystä tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Tämän taustalla on EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka ja sen kansalliset velvoitteet. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävää energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.