33 hakutulosta

Energia- ja ilmastostrategia Energia- ja Ilmastostrategiassa linjataan energia- ja ilmastopoliittisia toimenpiteitä ja asetetaan päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita ja energiankäytön tehostamistavoitteita. Energia- ja ilmastostrategian päivitys 2016 Hallitus hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian 24.11.2016 ja antoi sen selontekona...
24.11.2016 14.00 TEM: Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja...
... vuoteen 2050 mennessä. • Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen edellyttää toimia kaikilla tasoilla. • Haaste on erityisen suuri energia-alalle, sillä 80 prosenttia kasvihuonekaasu-päästöistämme syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun mukaan lasketaan myös liikenteen käyttämä energia. • Hallitus asetti kesällä 2013 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean valmistelemaan...
... kaasun toimitusvarmuuden osalta, kuten aiemmin Ukrainan kaasukriisien yhteydessä 2006 ja 2009. Ongelmat kaasun toimituksissa Ukrainan kautta vaikuttavat erityisesti Itäisen Keski-Euroopan maihin. Energiaturvallisuuden parantamiseksi komissio antoi helmikuussa 2016 ehdotuksen kaasun toimitusvarmuusasetuksesta, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden energia-alan valtiosopimusten...
15.6.2016 13.00 TEM: Energia- ja ilmastostrategian perusskenaario julki, kansalaisille mahdollisuus osallistua Hallituksen energia- ja ilmastostrategian perusskenaario vuoteen 2030 on valmistunut. TEM ja muut ministeriöt valmistelevat strategiaa, joka valmistuu loppusyksyllä. Keskeinen osa sitä ovat kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian tuotannon ja kulutuksen kehitystä kuvaavat...
... 16 1 Sähkön tuotanto ja kulutus Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa kuvaava CO2päästökerroin Arvo Yksikkö Päivitetty Tarkenne/laskentaperusteet Lähde 207 gCO2ekv/ kWh 2011 Suomen sähköntuotannon CO2-päästöt / Suomen...
Työpaikkojen liikkumisen ohjaus tukemassa energiaja ilmastostrategiaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu • EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri EU-maiden taakanjakosektoreiden päästövähennysvelvoitteiksi vuoteen 2030 heinäkuussa 2016. Suomen velvoitteeksi ehdotettiin 39 %, mikä on yksi EU:n tiukimmista tavoitteista. •...
Sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausinfratuen kilpailu Pekka Ripatti 15.8.2018 Kasvihuonekaasupäästöt 2017 ja niiden vähennystavoitteet 2030 mennessä LULUF Päästökauppa 25 milj. t Co2 ekv - 43% (2005 taso) Taakanjako 31 milj. t Co2 ekv - 30% (2005 taso) 2 Liikenteen päästöjen vähentämistä koskevat poliiittiset tavoitteet 2030 • Liikenteen päästöt -50% (vuoden 2005 taso)...
Liikennepalvelulaki ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma = Kohti kestävää liikkumista. Neuvotteleva virkamies Elina Immonen Suunnittelija Veikko Vauhkonen 1 Liikennepalvelulaki: asiakas keskiössä, liikenteen palvelujen kehittämiseksi DIGITALISAATIO NORMINPURKU MULTIMODALITEETTI https://www.youtube.com/watch?v=oujChC2fB_o&list= PLpRiQ4-xzcrdkSGOOeYP_Nm6PExELFIyt&index=4 3 Mistä...
Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009)  Liikenne- ja viestintäministeriö – päättää liikkumisen ohjaustoiminnan organisoimisesta valtakunnallisella tasolla ja varaa toiminnalle riittävät resurssit – osallistuu valtakunnalliseen...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.