160 hakutulosta

Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus Energiakatselmus on pakollinen kaikille suurille yrityksille, joita koskee energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen energiakatselmusvelvoite. Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus: On lain mukaan neljän vuoden välein toteutettava energiatarkastelu. Tuottaa tietoa merkittävistä yrityksen energiatehokkuutta parantavista toimista sekä...
TEM:n tukemat energiakatselmukset Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on kokonaisvaltainen selvitys kohteen energiankulutuksesta, sen jakautumisesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Energiakatselmus: tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta, paikallistaa energian- ja vedenkäytön tehostamismahdollisuudet, esittää toimenpide-ehdotukset ja...
Energiakatselmukset Ammattilaisen tekemä energiakatselmus on varma ja luotettava tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Energiakatselmus on tärkeä askel kohti järkevää energiankäyttöä ja -hallintaa. Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen ja kattava selvitys rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian...
Energiakatselmus – käynnistämisestä seurantaan Yrityksille energiakatselmustoiminta on hyvä keino tehostaa energiankäyttöään ja saavuttaa sitä kautta merkittäviä kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuessa myös ympäristöön kohdistuva kuormitus vähenee. Katselmus tuottaa selkeät tavoitteet Energiakatselmustoiminnan tuloksena yritys saa käyttöönsä selkeät energiankäytön tehostamistavoitteet,...
Kiinteistön energiakatselmus Kiinteistön energiakatselmus soveltuu sellaisten liike- ja palvelurakennusten energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen, joissa on tavanomaiset talotekniset järjestelmät. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen – kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin – katselmusmenetelmänä. Energiankäyttötietojen ja...
Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus on tarkoitettu kustannustehokkaaksi katselmusmalliksi sellaisille pk-teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (koska esimerkiksi prosessin energiatehokkuus muutoin varmistettu tai prosessin energiakustannukset pienet). Teollisuuden 2-vaiheisen...
Teollisuuden energiakatselmus Teollisuuden energiakatselmus on tarkoitettu katselmusmalliksi sellaisille teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (koska esimerkiksi prosessin energiatehokkuus muutoin varmistettu tai prosessin energiakustannukset pienet). Silloin tuotantoprosessien energian käyttöä tarkastellaan katselmuksessa vain...
Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus oli tehtävä 5.12.2015 mennessä. Suurten yritysten pakollisiin energiakatselmuksiin ei voida myöntää energiakatselmustukea. Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta...
Energiakatselmuksesta käytäntöön Ravintolakolmio-ryhmän hallituksen puheenjohtaja Heimo Keskinen: Energiakatselmus tuo euroja tulosriville Ravintola-alalla energiakustannukset ovat useimmiten vajaa prosentin liikevaihdosta. Niiden osuus on kaksin-, osin jopa nelinkertaistunut muutamassa vuodessa. Näin merkittävä kustannusten nousu näkyy koko yrityksen tuloksessa. Kasvavien energiakulujen myötä...
Kuljetusketjujen energiakatselmus – Uusi näkökulma kuljetusten energiansäästöön Huom! Kuljetusketjujen energiakatselmus ei kuulu tällä hetkellä TEM:n tukemiin energiakatselmuksiin. Alla oleva informaatio on lähinnä yleistietoa aiemmin tarjolla olleesta katselmusmallista. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet on aiemmin kohdistettu ensisijaisesti teollisuuden tuotantoprosesseihin ja...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.