145 hakutulosta

Energiakatselmukset Ammattilaisen tekemä energiakatselmus on varma ja luotettava tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Energiakatselmus on tärkeä askel kohti järkevää energiankäyttöä ja -hallintaa. Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen ja kattava selvitys rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian...
Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus Energiakatselmus on pakollinen kaikille suurille yrityksille, joita koskee energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen energiakatselmusvelvoite. Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus: On lain mukaan neljän vuoden välein toteutettava energiatarkastelu. Tuottaa tietoa merkittävistä yrityksen energiatehokkuutta parantavista toimista sekä...
TEM:n tukemat energiakatselmukset Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on kokonaisvaltainen selvitys kohteen energiankulutuksesta, sen jakautumisesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Energiakatselmus: tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta, paikallistaa energian- ja vedenkäytön tehostamismahdollisuudet, esittää toimenpide-ehdotukset ja...
Kuljetusketjujen energiakatselmus Tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu hyödyttää etenkin kuljetuspalveluja hankkivaa teollisuutta, kaupanalaa ja kuntia. Kuljetusketjujen näkökulmasta tapahtuvalla energiatarkastelulla voidaan tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi energiakatselmus tarjoaa työkaluja kuljetuspalveluja tarjoavan...
Kuljetusketjujen energiakatselmus – Uusi näkökulma kuljetusten energiansäästöön Huom! Kuljetusketjujen energiakatselmus ei kuulu tällä hetkellä TEM:n tukemiin energiakatselmuksiin. Alla oleva informaatio on lähinnä yleistietoa aiemmin tarjolla olleesta katselmusmallista. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet on aiemmin kohdistettu ensisijaisesti teollisuuden tuotantoprosesseihin ja...
Kiinteistön energiakatselmus Kiinteistön energiakatselmus soveltuu sellaisten liike- ja palvelurakennusten energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen, joissa on tavanomaiset talotekniset järjestelmät. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen – kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin – katselmusmenetelmänä. Energiankäyttötietojen ja...
Takaisin Energiakatselmus kannattaa Julkaisun kieli Suomi Laajuus 32 sivua Julkaisuvuosi 2015 Lataa Energiakatselmus kannattaa Lue Energiaa uusiutuvasti (2014) Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen ja kattava selvitys rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista. Tulokset ohjaavat taloudelliseen...
Teollisuuden energiakatselmus Teollisuuden energiakatselmus on tarkoitettu katselmusmalliksi sellaisille teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (koska esimerkiksi prosessin energiatehokkuus muutoin varmistettu tai prosessin energiakustannukset pienet). Silloin tuotantoprosessien energian käyttöä tarkastellaan katselmuksessa vain...
Energiakatselmus – käynnistämisestä seurantaan Yrityksille energiakatselmustoiminta on hyvä keino tehostaa energiankäyttöään ja saavuttaa sitä kautta merkittäviä kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostuessa myös ympäristöön kohdistuva kuormitus vähenee. Katselmus tuottaa selkeät tavoitteet Energiakatselmustoiminnan tuloksena yritys saa käyttöönsä selkeät energiankäytön tehostamistavoitteet,...
Energiakatselmus oppilastyönä Energiankulutuksen katselmoinnin voi tehdä omin voimin oppilastyönä yhdessä kouluisännöitsijän tai teknisen huoltohenkilöstön kanssa. Perusteellisempia tietoja kulutuskohteista ja säästötoimenpiteiden suosituksia saa, mikäli koulu tai kunta teettää energiakatselmuksen. Oppilastyönä tehtävässä katselmuksessa tarkastellaan koulun välitöntä ja välillistä...