102 hakutulosta

Uusiutuva energia Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole...
Uusiutuva energia Suomessa Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen 38 prosentin tavoite energian loppukulutuksesta ylitettiin etuajassa jo vuonna 2014. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2016...
Seminaariaineistot – Uusiutuva energia Uusiutuvaa energiaa käsittelevien tapahtumien esitysaineistot on koottu tähän osioon. Esitykset löytyvät vasemman reunan linkeistä. Aiheina muun muassa: Uusiutuvan energian rahoitus Lämpöyrittäjyys Bioenergia Tuulivoima
Uusiutuva energia Valtio, kunnat ja kuntayhtymät tuottavat ja hankkivat vuosittain mittavia määriä sähkö- ja lämpöenergiaa. Sähkömarkkinoiden avauduttua kuntien asema paikallisena energiantuottajana on muuttunut. Nykyisin kunnat voivat toimia energiantuottajina, hankkijoina tai molempina. Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla edistetään kestävän kehityksen toteutumista...
Uusiutuva energia ja alueidenkäytön suunnittelu Uusiutuvan energian huomioimisesta ei ole yhtenäistä valtakunnallista ohjeistoa, vaan käytännöistä päätetään kunta- tai aluekohtaisesti. Alueidenkäytön suunnitteluvaiheessa on kunnalla mahdollisuus luoda edellytykset uusiutuvan energian hyödyntämiselle. Vuodesta 2009 lähtien kunnat ovat pystyneet määräämään kaukolämpöön liittymisestä...
Uusiutuva energia Biokaasun tuotanto maatilalla Energiaa uusiutuvasti (2014) Kunnat yhdistyvät, lämpö pysyy Metsätuhkan ravinteet takaisin metsään Näin hankit aurinkosähköä kotiin Omaa tuulienergiaa Opas sähkön pientuottajalle Pilkekattilalämmittäjän energiansäästöopas Pilkekattilalämmittäjän energiansäästövinkit Puupellettisiilon rakennusohje S-ryhmän logistiikkakeskus käyttää maalämpöä...
... PDF 978-952-327-190-6 ISSN PDF 1797-3562 URN-osoite URN:ISBN:978-952-327-190-6 Sivumäärä 119 Asiasanat Energia, ilmasto, strategia, liikenne, kasvihuonekaasupäästöt, uusiutuva energia Kieli Suomi Tiivistelmä Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan toimia, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee johdonmukaisesti...
... tavoitteeseen kaksinkertaisina, kuten nykyisessä liikennepolttoaineiden sekoitusvelvoitteessa. Tavoitteeseen huomioidaan myös liikenteen uusiutuva sähkö ja uusiutuvista energialähteistä valmistettu vety. Tavoite lasketaan bensiinin, dieselin ja biopolttoaineiden sekä tie- ja rautatiekuljetusten sähkön kokonaismäärästä. Tuontiöljyn puolittaminen kotimaan tarpeisiin tarkoittaa...
... Hankinta ja asennus Aurinkolämpö-järjestelmän käyttö Kokemuksia aurinkolämmöstä Säädökset Aurinkolämpösanasto Lisätietoa Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde. Aurinkolämmön merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa koko ajan. Keskeisenä haasteena Suomessa on talven lämmityskausi, jolloin aurinkolämmön määrä on minimaalinen. Yleisimmin aurinkoenergialla...
... on kuvattu www.energiakokeilut.fi -tietopankkiin. Kokeilujen kautta kunnat opettelevat suunnittelemaan kokonaisia älykkäitä alueita, joissa yhdistyy energiatehokkuus, uusiutuva energia, älykäs energiankulutuksen ohjaus ja laadukas asuinympäristö. Rakennuttajat taas demonstroivat rakennuksia, jotka tuottavat yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat. Liikenteen kokeiluissa kehitetään...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.