Energiamerkintä

Valitsemalla käyttöösi sopivan energiatehokkaan laitteen ja käyttämällä sitä järkevästi vähennät sähkönkulutusta ja sen vaikutuksia ilmastoon. Säästämällä sähköä pienennät myös laitteen käytön kustannuksia.

EU:n ekosuunnitteludirektiivi ohjaa laitevalmistajia parantamaan laitteiden energiatehokkuutta. Osalle laitteista, joita myydään EU-alueella paljon, on lisäksi laadittu energiamerkintä, joka auttaa kuluttajaa valitsemaan myynnissä olevista laitteista mahdollisimman vähän sähköä kuluttavan.

EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä antaa luotettavasti vertailukelpoista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta. Tiedot perustuvat valmistajien standardin mukaisesti mittaamiin tuloksiin.

Energiavirasto vastaa ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien pohjalta annettujen asetusten valmistelusta yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Mitä energiamerkki kertoo?


Kylmalaite 7luokkaaEnergiamerkki kertoo laitekohtaista tuotetietoa. Laitteen energiatehokkuus ilmaistaan tutulla nuolikuviolla ja energialuokalla. Paras energialuokka on laiteryhmästä riippuen A - A+++. Vuosikulutus ilmaistaan kilowattitunteina.

Lisäksi merkissä on laiteryhmäkohtaista teknistä tietoa, kuten pesu- tai kuivaustulos, ääni tai imuteho.

Energiamerkkien kuvat löytyvät täältä.


Energiamerkinnät kehittyvät

Kylmälaite energiamerkintä
Kylmälaitteiden uusi energiamerkki (2011)
Energiamerkinnässä on siirrytty yleiseurooppalaisen tyylin mukaiseen merkintään. Uudet tuoteryhmäkohtaiset energiamerkintävaatimukset annetaan Euroopan komission asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.

Energiamerkinnät kehittyvät ja merkintöjä uudistetaan. Samalla vaatimuksia asetetaan myös uusille laiteryhmille.

Energiamerkintä perustuu energiamerkintädirektiiviin

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintädirektiivissä (2010/30/EU) ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa (1005/2008). Energiamerkintädirektiivin nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Energiamerkintädirektiivin ja ekosuunnittelulain energiamerkintävaatimukset sitovat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös.

Tuoteryhmäkohtaisia energiamerkintäsäädöksiä on aikaisemmin annettu direktiiveillä, jotka on saatettu kansallisesti voimaan työ- ja elinkeinoministeriön tai ympäristöministeriön asetuksilla tai päätöksillä. Jatkossa ne annetaan Euroopan komission asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa. Sen myötä energiamerkkien ulkonäkö tulee yhtenäistymään Euroopan unionin alueella. Osassa laitteita on kuitenkin vielä käytössä kansalliseen asetukseen perustuva energiamerkintä.

Suomessa energiamerkinnän ylläpitoa ja oikeellisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).


Energiamerkityt kotitalouslaitteet:

 • kylmäsäilytyslaitteet
 • astianpesukoneet
 • pyykinpesukoneet
 • kuivaavat pyykinpesukoneet
 • kuivausrummut
 • uunit ja liedet
 • liesituulettimet
 • pölynimurit
 • televisiot
 • lamput ja valaisimet

Energiamerkityt LVI-laitteet ja ikkunat:
 • huoneilmastointilaitteet
 • ilmanvaihtokoneista
 • vedenlämmittimet ja kuumavesisäiliöt
 • tila- ja yhdistelmälämmittimet
 • ikkunat

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Aiheesta lisää

Sivua päivitetty viimeksi 26.7.2017