Raportoinnit

Osallistumme Suomen kansainvälisten energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevien velvoitteiden toteutumisen seurantaan, raportointiin ja kehittämiseen yhdessä valtionhallinnon toimijoiden kanssa.

Meillä on merkittävä rooli erityisesti energiatehokkuusdirektiivin edellyttämissä raportoinneissa, joissa hyödynnetään vaikutusarviointityömme tuloksia.

Kasvihuonekaasupäästöpuolella olemme osallistuneet UNFCCC:n maaraporttien valmisluun sekä joka toinen vuosi toteutettavaan EU:n taakanjakopäätökseen liittyvään niin sanottuun Policies & Measures -raportointiin.


Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017