Katselmustuen maksatus

Ennen maksatushakemuksen tekemistä tulee kaikista katselmushankkeeseen kuuluvista kohteista toimittaa energiakatselmusraportti sekä siihen liittyvä yhteenvetotiedosto (paataulu.xls) Energiakatselmoija extranetistä löytyvään Päätaulujen siirtopalveluun laadunvarmistusta ja seurantaa varten. Useamman kohteen hankkeessa valmistuneita energiakatselmusraportteja ja päätauluja voi toimittaa Päätaulu palveluun heti niiden valmistuttua, vaikka koko hanke ei vielä olisikaan valmis.

Koko hankkeen valmistuttua ja em. materiaalien toimituksen jälkeen hakija tekee maksatushakemuksen eli raportoi sekä tilittää hankkeen kustannukset Tekesin asiointipalvelun kautta sähköisesti. Tilityksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan lausunto hankkeen kustannuksista.

Tekes tekee maksatuspäätöksen saatuaan Motivalta laadunvarmistuksen kommentit toimitettuihin energiakatselmusraportteihin.

Päätaulujen siirtopalvelun kuvaus löytyy täältä.

Tuen hakeminen

Tekesin sähköinen asiointipalvelu:
https://www.tekes.fi/asiointi

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Tekes)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Aiheesta lisää

Sivua päivitetty viimeksi 10.5.2017