Säästöpotentiaali palvelusektorilla

Palvelusektorilla viimeisen kuuden vuoden aikana haetuissa ja raportoiduissa energiakatselmuksissa havaittu keskimääräinen energiansäästöpotentiaali on ollut lämmön osalta 16 % (n. 160 GWh/a), sähkön osalta 3 % (noin 57 GWh/a) ja veden osalta noin 7 % (n. 194 000 m3).

Taulukossa on esitettynä yhteenveto kokonaiskulutuksesta, -kustannuksista, -säästöpotentiaalista ja investoinneista kuntasektorin ja yksityisen palvelusektorin 1 318 raportoidussa katselmuskohteessa (27 milj. rm3).
Säästöpotentiaali palvelusektorilla 2010-2015
Yhteensä vuosina 1992-2015 on palvelusektorilla katselmoitu yli 5 800 katselmuskohdetta, jotka vastaavat noin 151 milj. rm3. Lämpöenergian säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin 16 % (n. 938 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali 6 % (n. 277 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali noin 6,5 % (n. 1,4 milj. m3).

Säästöpotentiaali kuntasektorilla

Oheisessa taulukossa on esitetty vuosina 2010-2015 käynnistyneiden 998 kuntasektorin raportoidun katselmuskohteen (n. 12,8 milj. rm3) kokonaiskulutukset, -kustannukset, -investoinnit sekä keskimääräiset säästöpotentiaalit.
Säästöpotentiaali kunta-alalla 2010-2015
Yhteensä vuosina 1992-2015 on kuntasektorilla katselmoitu yli 4 100 katselmuskohdetta, jotka vastaavat noin 69 milj. rm3. Lämpöenergian säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin 15 % (n. 500 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali n. 5,5 % (n. 105 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali 6,5 % (n. 0,86 milj. m3).

Säästöpotentiaali yksityisellä palvelusektorilla

Oheisessa taulukossa on esitetty vuosina 2010-2015 käynnistyneiden 320 yksityisen palvelusektorin raportoidun katselmuskohteen (n. 14 milj. rm3) kokonaiskulutukset, -kustannukset, investoinnit sekä keskimääräiset säätöpotentiaalit.
Säästöpotentiaali yksityisissä palveluissa 2010-2015
Yhteensä vuosina 1992-2015 on yksityisellä palvelusektorilla katselmoitu yli 1 700 katselmuskohdetta, jotka vastaavat noin 83 milj. rm3. Lämpöenergian säästöpotentiaali on näissä kohteissa ollut keskimäärin 18 % (n. 434 GWh/a), sähköenergian säästöpotentiaali noin 6 % (n. 172 GWh/a) ja veden säästöpotentiaali noin 7 % (n. 0,58 milj. m3).

Säästöpotentiaalin toteutuminen

Energiansäästösopimusten ja energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa kerätyn palautetiedon perusteella palvelusektorilla säästöpotentiaalista toteutuu noin 60 prosenttia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.3.2017