Säästötoimenpiteet

Energiakatselmusraporteissa ehdotetut säästötoimenpiteet arvioituine säästöineen ja investointikustannuksineen talletetaan Motivassa energiakatselmusten seurantatietokantaan.

Toimenpiteet luokitellaan seitsemään järjestelmätason pääluokkaan ja lisäksi luokkaan "Muut energiansäästömahdollisuudet", joka sisältää pääosin teollisuuden tehdaspalvelujärjestelmiin ja prosesseihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Pääluokkien alla jaottelu tarkentuu lähinnä yleisimpien säästömahdollisuuksien mukaisesti, joko järjestelmä- tai toimenpidekohtaisesti. Pääluokan ensimmäisen numeron tasolle kirjatut toimenpiteet koskevat koko järjestelmää (esimerkiksi Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus).

Yhteenveto katselmuksissa ehdotetuista säästötoimenpiteistä

Tarkastelun kohteena olevien vuosina 2010-2015 käynnistyneiden noin1 400 raportoidun katselmuskohteen noin 8 833 tallennettua toimenpidettä on jaettu eri toimenpideluokkiin oheisessa taulukossa.

Säästötoimenpiteet toimenpideluokittain 2010-2015 (pdf) (43.2 KB)

Ilmanvaihtojärjestelmiin ja sähköjärjestelmiin liittyviä toimenpiteitä on lukumääräisesti eniten. Yhteensä noin 65 % kaikista toimenpiteistä kuuluu näihin kahteen luokkaan (33 % ilmanvaihtojärjestelmiin ja 32 % sähköjärjestelmiin liittyviä toimenpiteitä). Ilmanvaihtojärjestelmät ovat myös kustannussäästöpotentiaalilla mitattuna suurin luokka (32 %).

Toiseksi suurin kustannussäästöpotentiaali löytyy luokasta "Muut energiansäästömahdollisuudet", jonka osuus kustannussäästöpotentiaalista on 29 %, mutta toimenpiteiden osuus on vain 5 % kaikista toimenpiteistä. Lämmitysjärjestelmään liittyvien toimenpiteiden osus kustannussäästöstä on hieman alle 22 % ja sähköjärjestelmien toimenpiteet edustavat vain noin 12 % kustannussäästöpotentiaalista.

Toimenpiteiden keskimääräiset takaisinmaksuajat eri toimenpideryhmissä vaihtelevat 1,6-7,1 vuoden välillä. Taulukossa esitettyjen kaikkien toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,5 vuotta.

Palvelusektorin kustannussäästöpotentiaalista valtaosa tulee ilmanvaihtojärjestelmiin ja sähköjärjestelmiin liittyvistä toimenpiteistä kun taas pk-teollisuudessa kustannussäästöpotentiaali jakaantuu tasaisemmin edellisten lisäksi myös ryhmään "Muut energiansäästömahdollisuudet".


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.