Energiankäyttö Suomessa

Tilastokeskus kerää ja julkaisee Suomen energiankulutusta ja energian loppukäyttöä koskevaa tietoa neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Energian hankinta ja kulutus -tilastossa. Lisäksi tietoa julkaistaan PX-Web-tietokannassa.

Oheisille sivuille on koottu Tilastokeskuksen julkaiseman aineiston pohjalta keskeisiä Suomen energian kokonaiskulutukseen ja loppukäyttöön liittyviä tietoja. Tuoreimmat tilastotiedot on esitetty myös erilaisten sähköntuotantotapojen osuuksista. Sähkönkulutuksen muutoksista on tilasto vuodesta 1970 alkaen, samoin polttoaineiden käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrästä.

Energiankäyttö Suomessa -osiosta löytyy myös Motivan kehittämä energiankulutuksen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä yksittäisille kohteille että useampia kohteita käsittäville yhteenvedoille. Myös laskennassa käytettävät CO2-päästökertoimet löytyvät tästä osiosta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 30.8.2017