ENDURANCE (2013-2016)

ENDURANCE-logoENDURANCE on Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelmasta rahoitettava hanke, jossa on mukana 25 eurooppalaista maata. Tavoitteena on lisätä kestävän liikkumisen suunnittelua mukana olevissa maissa verkostoitumalla, yhdessä oppimalla sekä jakamalla parhaita käytäntöjä ja kokemuksia.

Kansallisella tasolla hankkeessa edistetään kestävän liikenteen suunnittelua jakamalla parhaita käytäntöjä sekä Suomesta että muualta Euroopasta, lisäämällä tiedonvaihtoa ja osaamista valituista teemoista sekä tarjoamalla tietoa olemassa olevista työkaluista.

Hankkeen aikana järjestetään kansallisia tapaamisia, joissa käsitellään erilaisia kestävän liikenteen suunnitteluun liittyviä teemoja. Teemat ja tapaamisten aikataulu tarkentuvat kevään 2014 aikana. Tapaamisten järjestämisessä yhteistyötahona on MAL-verkosto (valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto).

Hanke toteutetaan vuosina 2013-2016. Kansallisesta rahoitusosuudesta vastaavat Liikennevirasto ja ympäristöministeriö.

Muistio:
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat (Sustainable Urban Mobility Plans) Suomen liikennesuunnittelukontekstissa (pdf) (499.5 KB)

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Sara Lukkarinen
sara.lukkarinen@motiva.fi
puh. 09 6122 5022

Co-funded by the IEE Programme of the EU


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017