Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutukset

ominaiskulutukset kuvaVTT:llä parhaillaan käynnissä oleva kuorma-autokaluston päästöihin keskittynyt ”Kuorma-autokaluston päästökertoimet” -projekti päätettiin liittää nyt puheena olevan projektin ”Eri ajoneuvotyyppien ominaiskulutus” -alatehtävään.

Molemmissa projekteissa on tarkoitus suorittaa alustadynamometrimittauksia kuorma-autoille, vaikkakin mitattavat asiat eroavat toisistaan. Projektien yhdistämisen myötä samoja ajoneuvoja voidaan käyttää molempien projektien tarpeisiin samoilla kiinnitys- ja hankkimistöillä. Säästyneet resurssit voidaan näin ollen käyttää mittausmatriisin kasvattamiseen.

Vuoden 2004 mittausohjelmassa mitattiin ominaiskulutukset ja päästöt neljästä kuorma-autokokoluokasta; 18t kuorma-auto, 26t kuorma-auto, 42t puoliperävaunuyhdistelmä ja 60t varsinainen täysperävaunuyhdistelmä.

Ajoneuvojen vertailtavuus varmistettiin mm. mittaamalla molemmat ajoneuvot uusilla saman mallisilla renkailla, käyttämällä molemmissa autoissa samaa polttoaine-erää ja samaa painokonttia. Myös moottorin jäähdytyspuhallin eliminoitiin ja jäähdytys hoidettiin ulko-puolisella tehokkaalla puhaltimella.

Polttoaineen kulutus riippuu ensisijaisesti ajoneuvon massasta. Maantie- ja moottoritieajossa 42 t ja 60 t yhdistelmien polttoaineen kulutus mittaussykleillä on 22-53 l/100 km yhdistelmän painosta riippuen. Vastaavalla painolla puoliperävaunuyhdistelmä kulkee 3-4 l/100 km pienemmällä polttoainemäärällä kuin varsinainen perävaunuyhdistelmä. Ajosyklin mukaisessa jakeluajossa polttoaineen kulutus on 25-42 l/100 km. Jakelusyklillä ominaiskulutus on pienimmillään 0,04 ja maantiesykleillä 0,015 l/tkm. Merkkikohtaiset kulutuserot ovat jopa yllättävän suuria. Vaihteluhaarukka pienimmän ja suurimman kulutusluvun välillä mittauksissa käyneiden eri automerkkien välillä on 0-16 %.
Polttoaineenkulutus tulokset graafi
Kuva. Varsinaisten perävaunuyhdistelmien polttoaineen kulutus (maantie- ja moottoritiesykli)

Päästöjen osalta tulokset eivät ole yhtä selväpiirteisiä kuin polttoaineen kulutuksen osalta. Autojen väliset erot päästöjen osalta ovat niin merkittävät, että kuorman ja jopa auton kokoluokan merkitys hämärtyy. Lisäksi pakokaasupäästöt eivät välttämättä korreloi suoraan polttoaineen kulutuksen kanssa. Päästötarkastelut tehtiin NOx:lle ja hiukkasille. Ajomatkaan suhteutettu NOx-päästö on 18 t autoille 5-10, 26 t autoille 7-12, 42 t autoille 5-12 ja 60 t autoille 6-14 g/km. Hiukkasten osalta erot ovat vielä rajummat, absoluuttiarvot ovat 0,03-0,27 g/km.

Tutkimusraportti: RakeTruck 2004 (pdf) (810.6 KB)

Yhteenveto tutkimuksesta (pdf) (58.3 KB)

Yhteenvedon liitteet:

Liite 2: Polttoaineenkulutus (pdf) (87.8 KB)

Liite 3: Typen oksidit, NOx-päästöt (pdf) (87.7 KB)

Liite 4: Partikkelit, PM-päästöt (pdf) (87.8 KB)

Liite 5: Hiilimonoksidit, hiilivedyt ja hiilidioksidia (pdf) (83.8 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 13.2.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.