Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI)

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI) -hanke toteutettiin vuosina 2010-2012.

TYKELI-hankkeen tavoitteet:
  • Luodaan toimintamalleja kestävän liikkumisen edistämiseksi työpaikoilla.
  • Aktivoidaan työnantajia edistämään kestää liikkumista (viestintä).
  • Edistetään hyviä käytäntöjä.
  • Luodaan toimijaverkosto.
  • Edistetään (luodaan) markkinoita työpaikkojen liikkumisen ohjaukselle.

Esiteltä TYKELI-hankkeesta:
Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä – TYKELI (pdf) (190.9 KB)

TYKELI-hankkeen loppuraportti:

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä – TYKELI -loppuraportti (pdf) (280.3 KB)

Liitteet:
Liite 6.1 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen eurooppalaiset esimerkit -selvitys (pdf) (1.6 MB)

Liite 6.2 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen nykytila Suomessa –kysely (pdf) (86.7 KB)

Liite 6.3 Workshop 17.3.2011 LIVE-tilaisuuden yhteydessä (pdf) (31.4 KB)

Liite 6.4 Verkottumistilaisuus 4.9.2012 (pdf) (88.2 KB)

Liite 6.5 Kulje viisaasti – työpaikalle, kotiin ja työssä -yleisesite (pdf) (1.4 MB)

Liite 6.6 Esimerkkikortti (pdf) (202 KB)

Liite 6.7 Tiedote (pdf) (38.2 KB)

Liite 6.8 Pilottihankkeiden tulokset (pdf) (2.8 MB)


TYKELI-hankkeen rahoittivat Liikennevirasto, HSL, Uudenmaan liitto ja Trafi ja sitä koordinoi Motiva.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.2.2017