Hanke- ja projektirahoitus

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeet eivät tavallisesti tuota tulovirtaa toimijalle. Kehitystyö vaatii siten toteutuakseen usein ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta suunniteltaessa on tärkeää, että hanketoimijan ja rahoittajan tarpeet kohtaavat.

Eri rahoitusohjelmilla ja -lähteillä on tavallisesti varsin tarkkaan harkittuja, laajalla edustuksella päätettyjä päämääriä. On siksi yhtä tärkeää tuntea rahoitusohjelmien luonne kuin oman suunnitelman ydin. Näin ohjelmien tavoitteet kohtaavat paremmin yksittäisten hankkeiden kanssa.
rahoituspaatos
Kotimaisten hankkeiden ollessa kyseessä, on hyvä olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen, joka hallinnoi osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön julkisiin hankkeisiin tarkoitettuja varoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa myös suoraan pk-yritysten kehittämiseen tai toimintaympäristön parantamiseen tähtääviä hankkeita.
Bioenergiahankkeet – Rahoituslähteet

Oheisilla sivuilla voit tutustua seuraaviin hanke- ja projektirahoitusmahdollisuuksiin:


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 18.11.2016