Horisontti 2020

Horisontti 2020 perustuu vuonna 2012 julkistettuun Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita.

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014-2020 yhteensä 70,2 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Puiteohjelman hankkeet

Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja; niiden kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä.

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 20 prosenttia EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille. Pienille ja keskisuurille yrityksille on räätälöity myös kokonaan oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 16.11.2016