LIFE-ohjelma (2014-2020)

LIFE-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Rahoitusvälineen hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja siitä on myönnetty rahoitusta yli 4 000 hankkeelle eri puolilla EU:ta ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa.

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä hidastaa ilmastonmuutosta. LIFE-ohjelman budjetti vuosille 2014-2020 on 3,4 miljardia euroa.

LIFE jakautuu kahteen alaohjelmaan ja niissä molemmissa kolmeen osa-alueeseen:

1. Ympäristö-ohjelma
  1. Ympäristö ja resurssitehokkuus,
  2. Luonnon monimuotoisuus,
  3. Ympäristöhallinta ja -tieto
2. Ilmastotoimet-ohjelma 
  1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen,
  2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen,
  3. Ilmastohallinto ja -tieto.

Projektiin osallistuvat partnerit ovat yleensä yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kuntia tai ELY-keskuksia. Suomessa hakemukset jätetään ympäristöministeriöön, joka lähettää parhaat hakemukset Euroopan komission arvioitavaksi. Projektien oletetaan tuottavan eurooppalaista lisäarvoa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.1.2017