Hej, allt funkar-material


Hei kaikki toimii -materiaali – 12.06.2017
Undervisningspaketet Hej, allt funkar är ämnat för grundskolans andra klass, men det innehåller även lämpliga uppgifter för högre klasser. Paketet innehåller även mallar och tips som underlättar planeringen och undervisningen i klassen, samt många praktiska uppgifter.

Innehåll i lärarpaketet

Hej, allt funkar-materialet är ett undervisningsmaterial utarbetat för inlärning om energi för klasserna 1–6.

Paketet innehåller följande redskap och material:

 • Lärarens guide
 • Hej, allt funkar!
 • Två affischer
 • Minnesspelkort
 • Agentrapport
 • Energisånger + noter
 • Hej, allt funkar! Barnens energibok

I lärarens guide presenteras fem undervisningstillfällen framtagna för andraklassister, där man orienterar sig i begreppet energi, energiproduktion och -förbrukning, energiförbrukningens konsekvenser för miljön samt energisparmetoder. Målet är att öka barnens kunskap om energi, dess förbrukning och framförallt energibesparing. Lärarens guide inkluderar två separata delar för klasserna 3–4 samt 5–6.

De temapaket som guiden innehåller är avsedda att avhandlas under en vecka dvs. under energisparveckan. Ett temapaket avhandlas på en dag och detta tar cirka två lektioner. Om man vill kan man också lägga en längre tidsperiod på att gå igenom temapaketen.

En klok och säker energianvändning är en del av barnets beteende och handlande. Vid inlärningen av detta spelar hemmet en viktig roll. Lärarens guide innehåller också ett brev riktat till föräldrarna med information om innehåll och mål med energisparveckan.

Spaningskort och energidiplom till eleverna

Energispararens spaningskort:
Energispararens spaningskort 2017 (pdf) (2.8 MB)

Energitjuvar älskar att vistas i för varma rum och att duscha varmt och länge. Energitjuvar lämnar gärna även lamporna tända och stänger aldrig av tv:n. Var noggrann – titta, lyssna, fråga och leta efter energitjuvens favoritställen.

Kryssa för i ditt spaningskort den veckodag som du genomfört ditt agentuppdrag.

Agentuppdrag:
 1. Jag släckte onödig belysning.
 2. Jag släckte tv, radio, dator eller DVD-spelare när de inte användes.
 3. Jag hittade skräp på marken och slängde det i en soptunna.
 4. Jag stängde av duschen medan jag tvålade in mig. Jag höll koll på vattenkranarna.  
 5. Jag undersökte vad som läggs i blandavfallskärlet och diskuterade med mina föräldrar hur vi avfallssorterar i vår familj.
 6. Jag pratade om energibesparing hemma och lärde ut ett energibesparingstips.
 7. Jag åt upp all min mat, hjälpte till med hushållsarbetet, spelade och lekte.

Som avslutning på Energisparveckan undertecknar läraren ett energidiplom åt alla elever. Den kan skrivas ut här:
Energidiplom (pdf) (2.2 MB)

Innehållsförteckning i lärarens guide

Lärarguidens Hej, allt funkar har sammanlagt 84 sidor.

JOHDANTO

Lapset luonnontutkijoina

Oppituokio 1: Se syttyy!

Oppituokio 2: Energiaa auringosta

Oppituokio 3: Mihin käytämme energiaa?

Oppituokio 4: Mitä ympäristöllemme tapahtuu?

Oppituokio 5: Omat säästösuunnitelmat

3–4 LUOKKIEN MATERIAALI

Oppituokio 1: Auringon merkitys

Oppituokio 2: Miksi kaikki toimii?

Oppituokio 3: Uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet / energiamuodot?

Oppituokio 4: Järkevää kulutusta

Oppituokio5: Hyvät tavat käyttöön

5–6 LUOKKIEN MATERIAALI

Oppituokio 1: Mitä ihminen tarvitsee?

Oppituokio 2: Kekseliäs ihminen: mitä sähkö on ja mistä sitä saadaan?

Oppituokio 3: Tiedotus ja vaikuttaminen

ASKARTELUOHJEITA

TAUSTATIETOA

Energia

Energia maapallolla

Maailman ja Suomen energian tarve

Uusiutuvat energialähteet

Muut kotimaiset polttoaineet

Kehittyvät uusiutuvat energialähteet

Uusiutumattomat energialähteet

Ydinenergia

Kaukolämpö

Energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat ympäristöhaitat

Toimenpiteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi

Tietoa sähköstä

Sähkölaitteita

Kodin ja koulun energian kulutus

Ekologinen selkäreppu

Taustatietoa sähköturvallisuudesta

Eläinten energiaa


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 18.08.2017

Energiansäästöviikko
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.