Yritykset

Energian ja materiaalien tehokas käyttö on kannattavaa ja vastuullista. Tarjoamme yrityksille tietoa, asiantuntijapalveluita ja yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen resurssiviisaammaksi.

Energiatehokkuus ja materiaalien kestävä käyttö tuovat yritykselle säästöjä, jotka lyhentämättömänä suoraan parantavat liiketoiminnan tulosta. Samalla parantunut energia- ja materiaalitehokkuus vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energia- tai materiaalitehokkuudella saavutettu 10 000 euron kustannussäästö vastaa 10 % suuruisella liikevoittoprosentilla laskettuna 100 000 euron lisäkauppaa.

Kasvua ja uutta liiketoimintaa

Kiertotalous, resurssiviisaus, cleantech, energiatehokkuus ja materiaalitehokkuus avaavat uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia monille suomalaisyrityksille.

Tunnista mahdollisuutesi ja ole mukana muutoksessa!

Sisällöt

Energiatehokkuussopimukset

Energiakulujen pieneneminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta.

Energia- ja materiaalikatselmus

Energia- ja materiaalikatselmukset selvittävät, mihin yrityksessänne kuluu energiaa tai materiaaleja. Lopputuloksena katselmukset tuottavat listan tarvittavista tehostamistoimista kannattavuuslaskelmineen.

Energiatehokkuuden johtaminen

Energiatehokkuus vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Parhaat tulokset yritys saavuttaa energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella ja kokonaisvaltaisella johtamisella.

Ohjeita ja vinkkejä

Työkaluja ja ohjeistuksia, joiden avulla yritykset voivat selvittää mahdollisuudet tehostaa energian- ja materiaalienkäyttöään.

Yhteishankkeet

Yhteistyöhankkeissamme syntyy käytännönläheistä tietoa ja toimivia ratkaisuja, joilla energian ja materiaalien käyttöä on mahdollista entisestään tehostaa.

Rahoitus ja tuet

Valtio tukee yritysten energiatehokkuusinvestointeja. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää harkinnanvaraista energiatukea myönnetään määrärahojen puitteissa yrityksen kokoon katsomatta.

Verkostot

Verkostoja kestävän kulutuksen, kiertotalouden ja tuoteketjujen ympäristövaikutusten hallinnan edistämiseen ja vastuullisten hankintojen tekemiseen.

Kestävät ja vastuulliset hankinnat

Hankinnat ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuutta. Omilla hankinnoillaan yritykset voivat merkittävästi myötävaikuttaa myös resurssiviisaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen.

Fiksusti töihin

Työnantajalla on monta hyvää syytä kannustaa työntekijöitä tekemään fiksuja liikkumisvalintoja, sillä ne tuovat yritykselle kustannussäästöjä ja edistävät ympäristö-, energiatehokkuus- ja työhyvinvointitavoitteiden saavuttamista.

Koulutukset ja seminaarit

Motiva järjestää yrityksille energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista läpi vuoden.

Sivua päivitetty viimeksi 29.3.2017